1. Dr Hemali Kanji
 2. Dr Ambika Karthikeyan
 3. Dr Zahid Kazmi
 4. Dr Pinelopi Kechagioglou
 5. Dr Andrew Kelly
 6. Dr Anthony Kenton
 7. Dr Haseeb Khan
 8. Dr Ilam Khan
 9. Mr. Saboor Khan
 10. Dr Yakhub Khan
 11. Dr Rajesh Khurana
 12. Professor Richard King
 13. Dr Priya Kothare
 14. Dr Gorana Kovacevic
 15. Dr Somasundaram Krishnamoorthy
 16. Professor Nithya Krishnan
 17. Dr Peeyush Kumar
 18. Mr. Priyadarshi Kumar
 19. Mr. Rajagopal Kumar

Back